Förmånssedlar som betalningsmedel

Vi godkänner EPASSI, TYKY- och SMARTUM-motionssedlar. Motionssedlarna ska lämnas in till kansliet senast två veckor efter kursstart. Om du använder dig av de elektroniska betalningstjänsterna bör du skicka in en kopia på din betalning till vuxeninstitutet(at)narpes.fi. 

Viktigt! Betala din kurs med ePassi tidigast på kursens startdag. Betala inte tidigare eftersom vi inte kan returnera din betalning ifall kursen ställs in. Betalning av kursavgiften sker inom två veckor från kursens startdag.  ePassi betalningar kan också skötas av vuxeninstitutets personal om du besöker oss på Biblioteksvägen 2 D i Närpes centrum, öppet 08.30 - 15.30 vardagar. 

Om du redan fått en faktura kan den inte betalas med sedlar eller andra förmåner.

Pensionärer, arbetslösa och invandrare kan genom studiesedel delta till rabatterat pris i en del av institutets kurser. Meddela vid anmälan om du tänker utnyttja förmånssedel. Om det gått längre tid än två veckor sedan kursstarten och du fått en faktura för kursen kan förmånssedlarna inte längre beaktas. Obs! Du måste ringa, ansöka på nätet eller skicka e-post till vuxeninstitutet och meddela att du tillhör någon av målgrupperna för att beviljas studiesedel. Medlen är begränsade och beviljas i anmälningsordning.