Corona-info

 

Närpes vuxeninstitut har förberett sig för att kunna reagera snabbt och flexibelt om läget i samhället kräver det. Vi har kartlagt vilka kurser som kan övergå till distansundervisning om samhällsläget kräver det. Vi följer de direktiv THL, statsmakten och Närpes stad ger och informerarar våra deltagare via sms/e-post vid behov.

Du bör kontrollera att dina kontaktuppgifter är uppdaterade i samband med din kursanmälan för att du skall kunna ta del av viktig information som gäller din kurs.

Vuxeninstitutet har uppdaterat villkoren för deltagande i en kurs. Utgångspunkten är att de flesta kurser vid behov ska kunna fortsätta som distansundervisning via nätet. Om det inte är möjligt, skjuts de resterande kursgångerna fram eller inhiberas. Om kursen måste inhiberas, dvs om distansundervisning inte är möjlig justeras kursavgiften enligt nämndbeslut senare. I och med att du anmäler dig till en kurs accepterar du de här villkoren. Detta innebär alltså att kursavgiften förblir densamma om kursen flyttar ut på nätet.  Om behovet av distansundervisning uppstår meddelas deltagarna på respektive kurs om hur man kan fortsätta delta i kursen. 

Närpes vuxeninstitut förbehåller sig rätten att ändra kursdatum, kursplatser och gruppstorlekar samt även vilka kurser som kan övergå till distansundervisning ifall samhällsläget så kräver.

Kurserna som hör till Motionspasset kan ändras och justeras efter anmälningsläget. De som är anmälda till själva kursen har företräde om kursdeltagarantalet blir så högt att avstånden inte kan garanteras.

 

Alla bör ta sitt ansvar!

 

Stanna hemma om du är sjuk! Stanna hemma även vid lindriga symptom. På det sättet undviker du att smitta andra.

Tvätta händerna ofta! Tvätta händerna när du kommer in i utrymmet, efter att du nyst, hostat eller snutit dig och då händerna är synligt smutsiga. Torka händerna med pappershandduk. Använd handsprit ifall det inte finns tillgång till att tvätta händerna med tvål och vatten.

Hosta och nys rätt! Skydda munnen och näsan med en engångshandduk när du hostar eller nyser. Släng omedelbart den använda näsduken i soporna. Hosta och nys i armvecket om du inte har pappershandduk till hands. Hosta eller nys inte i handen. Tvätta händerna.

Håll avstånd! Håll avstånd (1-2 meter) till andra studerande i mån av möjlighet. Undvik trängsel, tex då du går ut från utrymmet.

Vasa sjukvårdsdistrikt rekommenderar starkt befolkningen i Österbotten att använda munskydd när man utför ärenden på offentliga platser utanför det egna hemmet. Man rekommenderas undvika stora folksamlingar och man bör hålla ett säkerhetsavstånd om 1-2 meter till andra människor.

Vid Närpes vuxeninstitut följer vi rekommendationen om användning av munskydd. Vi ber därför alla kursdeltagare ta med sig eget munskydd till kursen om distansen inte kan hållas. Det är också viktigt att man stannar hemma vid minsta symptom på luftvägsinfektion samt att ni ofta tvättar händerna och spritar dem.