Aikuisten perusopetus

33137051 collage female is reading a bookAikuisten perusopetus

 

Perusopetus antaa mahdollisuuden hankkia perustaidot ja laajentaa yleissivistystä. Opetus antaa edellytykset ja jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

 

 

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu

 

- oppivelvollisuusiän ylittäneille, jotka eivät ole suorittaneet peruskoulua.

- 17-25-vuotiaille maahanmuuttajataustaisille, jotka tarvitsevat peruskoulun päättötodistuksen ja valmiudet jatko-opiskella toisen asteen koulutuksen.

- nuorille, jotka ovat muuttaneet Suomeen peruskoulun loppuvaiheessa eivätkä ole ehtineet saada peruskoulun päättötodistusta oppivelvollisuusaikana, tai jotka ovat suorittaneet peruskoulun heikoin tiedoin ja taidoin.

- muille aikuisille, joilla ei ole peruskoulun päättötodistusta tai jotka haluavat nostaa arvosanojaan joissain aineissa tai täydentää peruskoulututkintoaan.

 

Osallistuaksesi opetukseen sinun on osattava lukea ja kirjoittaa latinalaisin kirjaimin ja sinulla on oltava kielitasoa A2 vastaava kielitaito.

 

Sisältö:

Opinnot ovat päiväopiskelua (6 oppituntia/päivä).

Aiempien tietojen ja taitojen perusteella laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Oppiaineet ovat ruotsi, suomi, englanti, matematiikka, historia, yhteiskuntaoppi, kemia, biologia, maantieto, uskonto/elämänkatsomustieto ja mahdolliset muut aineet.

 

Opetus on maksutonta.

 

 

Lukuvuosi 2020-2021

Syyslukukausi 17.8-19.12.2020, kevätlukukausi 7.1-28.5.2021.

Hakuaika päättyy 26.6, mutta lisäpaikkoja voi hakea 7.8.2020 asti.

Hae opiskelupaikkaa täyttämällä hakemus täällä.

 

Otathan yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää koulutuksesta.

annica.eklund(at)narpes.fi
050-4403231