Nämnden för fri bildning och byaombud

Nämnden för fri bildning


Susanna Åbacka (ordf.), Eivor Eklund-Back (viceordf.), Amra Basic´, Amer Cehobasic, Frank Eklund, Michaela Esch, Anahit Norrbo, Mikaela Norrgård, Bengt Österberg, Johan Österdahl och Roger Kronlund.
Nämnden fattar beslut i ärenden som kan vara viktiga för dig som kursdeltagare.

 

Byaombud

Näsby: Else-Maj Skrifvars och Sven Backman
Finby: Christina Nordberg och Rainer Säll
Böle: Else-Maj Lindqvist
Karlå: Kristina Vikstrand
Bäckliden: Lena Stenback
Pjelax: Astrid Källberg
Skrattnäs: Linnéa Mattfolk
Österskogen: Ole Snickars
Kåtnäs-Bäckby-Claresund: Erika Hellman
Kalax: Ann-Charlotte Berg
Tjärlax: Carola Backholm
Nämpnäs: Marianne Häggqvist
Norrnäs: Yvonne Sjöström
Rangsby: Guldine Söderblom
Töjby: Birgitta Nyberg
Helenelund: Lis-Maj Söderback
Träskböle: Benita Nordmyr
Yttermark: Monika Dahlstedt och Christina Yrjans
Övermark: Pia Hartvik och Leif Rönnholm
Valsberg: Ann-Catrin Nygård
Räfsbäck: Ev-Maj Forsström,
Bodbacka: Annika Westerlund
Frönäs: Anna-Lena Frönäs
Velkmoss: Inga Roos
Pörtom: Sofia Stoor