Vakuutukset


Aikuisopiston kurssien osallistujat ovat vakuutettuja Närpiön kaupungin toimesta. Vakuutus koskee onnettomuustapauksia kursseilla sekä asunnon ja kurssipaikan välistä reittiä. 80 vuotta täyttäneet henkilöt eivät ole vakuutuksen piirissä.