Invandrarlinjen

Integrationsutbildning på Närpes vuxeninstitut32938607 studera invandrare6

Svenska som andra språk

 

Heltidsstudier: läsåret 2021-2022

Höstterminen 18.8-18.12.2021, vårterminen 7.1-31.5.2022
Höstlov: 20-22.10

Jullov 19.12-6.1, sportlov vecka 9

Invandrarlinje, klass 1

Grundkurs i svenska för dig som inte har några eller väldigt lite förkunskaper i svenska. Du måste kunna läsa och skriva med latinska bokstäver. Målet för utbildningen är att nå språknivå A2 – A2.2

Invandrarlinje, klass 2

För dig som kan lite svenska från förut, ungefär motsvarande fem månaders heltidsstudier, eller nivå A2. Målet är att du ska uppnå nivå B1.2.

Plats:

Från och med hösten 2021 finns vuxeninstitutet i Närpes centrum. Adress: Biblioteksvägen 2 D, 64200 Närpes.

Innehåll:

25 timmar närstudier/vecka samt hemuppgifter: ca 1 timme per dag.
Studier i svenska och samhällslära
Valbara ämnen. Du har också möjlighet att välja något ämne själv. Utbudet varierar från år till år.
Inlärning i arbete (språk- och arbetspraktik): 3 veckor
Utflykter och exkursioner i närområdet, besök på teater eller annat.

 

Kostnader:

Studierna är gratis för dig som har integrationsplan via TE-byrån.
För övriga är kostnaden 25 euro/vecka (innehåller undervisning, kopior, studiebesök, olycksfallsförsäkring m.m.). Böckerna betalar du själv.
 

Finansiering:

Sök integrationsstöd via TE-byrån eller vuxenstudiestöd via FPA.

 

Ansökningstiden avslutas den 25.6, men tilläggsplatser kan sökas till och med den 2.8.2021.

Fyll i ansökan om studieplats här.

 

Ta gärna kontakt med någon utav linjelärarna om du har frågor om utbildningen:

 

Annika Makarevitch

annika.makarevitch@narpes.fi

 

Brita Näsström

brita.nasstrom@narpes.fi