Invandrarlinjen

Integrationsutbildning på Närpes vuxeninstitut32938607 studera invandrare6

Svenska som andra språk

 

Heltidsstudier: läsåret 2020-2021

Höstterminen 17.8-19.12.2020, vårterminen 7.1-28.5.2021
Höstlov 12-16.10

Jullov 21.12-6.1Sportlov vecka 9

Invandrarlinje, klass 1

Grundkurs i svenska för dig som inte har några eller väldigt lite förkunskaper i svenska. Du måste kunna läsa och skriva med latinska bokstäver. Målet för utbildningen är att nå språknivå A2 – A2.2

Invandrarlinje, klass 2

För dig som kan lite svenska från förut, ungefär motsvarande fem månaders heltidsstudier, eller nivå A2. Målet är att du ska uppnå nivå B1.2.

 

Innehåll:

25 timmar närstudier/vecka samt hemuppgifter: ca 1 timme per dag.
Studier i svenska och samhällslära
Valbara: finska, engelska, konst, matematik och extra svenska
Arbetspraktik: 3 veckor
Utflykter och exkursioner i närområdet, besök på teater eller annat.

 

Kostnader:

Studierna är avgiftsfria för dig som har integrationsplan via TE-byrån.
För övriga är kostnaden 25 euro/vecka (innehåller undervisning, kopior, studiebesök, olycksfallsförsäkring m.m.). Du kan söka studiesedel från skolan och då blir studierna också avgiftsfria. Böckerna betalar du själv.
Internat finns: Enkelrum med eget badrum och gemensamt kök.  170 euro per månad.
Lunch finns på skolan. Den betalar du själv.

 

Finansiering:

Sök integrationsstöd via TE-byrån eller vuxenstudiestöd via FPA.

 

Ansökningstiden avslutas den 26.6, men tilläggsplatser kan sökas till och med den 7.8.2020.

Fyll i ansökan om studieplats här.

 

Ta gärna kontakt med någon utav linjelärarna om du har frågor om utbildningen:

 

Annika Makarevitch

annika.makarevitch@narpes.fi

 

Brita Näsström

brita.nasstrom@narpes.fi