Välkommen till Närpes vuxeninstitut!

 

Torsdag 27.8 - Höstens kursprogram delas ut till hushållen 

Onsdag  2.9   - Kursanmälan startar kl. 16.00

 

Välkomna till ett nytt läsår!


Höstens alla kurser och föreläsningar hittar du här.

 

Vårt kursprogram delas ut till alla hushåll i Närpes torsdag 27.8 och fr.o.m. onsdag 2.9 kl. 16.00 kan du anmäla dig till kurserna här på webbsidan eller per telefon 040-1600687, 040-1600692 och 0400-736075.

 

Eftersom utvecklingen av coronasituationen är oviss har vuxeninstitutet beredskap för snabba förändringar under hösten. Vi har redan i planeringsskedet satt in flera kurser på distans och även minskat på gruppstorlekarna i grupper där deltagarna i undervisningssituationen varit tätt ihop. Merparten av våra kurser kan också snabbt övergå till distansundervisning om samhällsläget kräver det.


Vi följer de direktiv THL, statsmakten och Närpes stad ger. Vuxeninstitutet förbehåller sig rätten att ändra kursdatum, kursplatser och gruppstorlekar om det anses ändamålsenligt. Var och en bedömer själv om man kan delta i vår kursverksamhet – detta gäller även om man tillhör en riskgrupp. Vi uppmanar alla att hålla minst 1 meters avstånd till andra och att tvätta händerna noga och ofta. Om det inte finns möjlighet till handtvätt använd handdesinfektionsmedel. Om du har några förkylningssymptom ber vi dig stanna hemma från våra kurser.

 

 

 Parmbild