Ljudbad

Info & anmälan

Alla kan måla 

en kurs för dig som aldrig målat förr.

Info & anmälan

Temakväll om bipolär sjukdom

med Malin Knip och Taina Edén, avgiftsfri föreläsning

Info & anmälan

Zoom på din smarttelefon - för seniorer

Info & anmälan

Mjölkkefir och yoghurt

Info & anmälan

Förundranseffekten 

onlineföreläsning med Sara Hammarkrantz och Katrin Sandberg

 

Info & anmälan

 

Välkomna till ett nytt läsår!


Höstens alla kurser och föreläsningar hittar du här.

 

Vårt kursprogram delas ut till alla hushåll i Närpes torsdag 27.8 och fr.o.m. onsdag 2.9 kl. 16.00 kan du anmäla dig till kurserna här på webbsidan eller per telefon 040-1600687, 040-1600692 och 0400-736075.

 

Har du inte fått något kursprogram i din postlåda? Vänligen kontakta kansliet på vuxeninstitutet om du vill ha ett exemplar! 

 

Eftersom utvecklingen av coronasituationen är oviss har vuxeninstitutet beredskap för snabba förändringar under hösten. Vi har redan i planeringsskedet satt in flera kurser på distans och även minskat på gruppstorlekarna i grupper där deltagarna i undervisningssituationen varit tätt ihop. Merparten av våra kurser kan också snabbt övergå till distansundervisning om samhällsläget kräver det.


Vi följer de direktiv THL, statsmakten och Närpes stad ger. Vuxeninstitutet förbehåller sig rätten att ändra kursdatum, kursplatser och gruppstorlekar om det anses ändamålsenligt. Var och en bedömer själv om man kan delta i vår kursverksamhet – detta gäller även om man tillhör en riskgrupp. Vi uppmanar alla att hålla minst 1 meters avstånd till andra och att tvätta händerna noga och ofta. Om det inte finns möjlighet till handtvätt använd handdesinfektionsmedel. Om du har några förkylningssymptom ber vi dig stanna hemma från våra kurser.

 

Vi önskar alla våra kursdeltagare  varmt välkomna på kurs
läsåret 2020-2021.

 

 Parmbild

 

 

 

 

 

 

Viktigt meddelande

Bristen på simövervakare i Närpes gör att några av vuxeninstitutets vattengymnastikgrupper
faller bort tillsvidare. 

Detta gäller grupp 7, grupp 8, grupp 13 och grupp 18. 

Kommande online-kurser

Fler online-kurser