SVUX - Svenska och integration för vuxna

Integrationsutbildning på Närpes vuxeninstitut32938607 studera invandrare6

Svenska som andra språk

Heltidsstudier: läsåret 2024–2025

Preliminära datum:

Höstterminen 14.8 – 18.12.2024, vårterminen 7.1 – 28.5.2025

Höstlov: 17–21.10
Jullov: 19.12–6.1
Sportlov: 24.2–2.3
Påsklov: 18–21.4

SVUX 1 - Svenska och integration för vuxna

Grundkurs i svenska för dig som inte har några eller väldigt lite förkunskaper i svenska. Du måste kunna läsa och skriva med latinska bokstäver. Målet för utbildningen är att nå språknivå A2 – A2.2

SVUX 2 - Svenska och integration för vuxna

För dig som kan lite svenska från förut, ungefär motsvarande fem månaders heltidsstudier, eller nivå A2. Målet är att du ska uppnå nivå B1.2.

Plats:

Biblioteksvägen 2 D, 64200 Närpes.

Innehåll:

Heltidsstudier= 5 lektioner i skolan måndag-fredag samt 2 timmar av eget arbete utanför skolan.
Studier i svenska och samhällslära
Valbara ämnen. Du har också möjlighet att välja något ämne själv. Utbudet varierar från år till år.
Inlärning i arbete (språk- och arbetspraktik): 3 veckor
Utflykter och exkursioner i närområdet, besök på teater eller annat.

Kostnader:

Studierna är gratis för dig som har integrationsplan via TE-byrån. Kontakta TE-byrån innan du börjar integrationsutbildningen.

Du kan även få andra stöd för studierna, kontakta FPA för att få reda på vilka.

För övriga är kostnaden 25 euro/vecka (innehåller undervisning, kopior, studiebesök, olycksfallsförsäkring m.m.). Böckerna betalar du själv.
 

 

Fyll i ansökan om studieplats här.

 

Ta gärna kontakt med rektorn för mer information:

Annica Eklund

Tfn. 050-440 3231

annica.eklund@narpes.fi