SVUX - Svenska och integration för vuxna

Integrationsutbildning på Närpes vuxeninstitut32938607 studera invandrare6

Svenska som andra språk

Heltidsstudier: läsåret 2023-2024

Höstterminen 16.8-19.12.2023, vårterminen 8.1-30.5.2024
Höstlov: 18-20.10

Jullov 20.12-7.1, sportlov vecka 9

SVUX 1 - Svenska och integration för vuxna

Grundkurs i svenska för dig som inte har några eller väldigt lite förkunskaper i svenska. Du måste kunna läsa och skriva med latinska bokstäver. Målet för utbildningen är att nå språknivå A2 – A2.2

SVUX 2 - Svenska och integration för vuxna

För dig som kan lite svenska från förut, ungefär motsvarande fem månaders heltidsstudier, eller nivå A2. Målet är att du ska uppnå nivå B1.2.

Plats:

Biblioteksvägen 2 D, 64200 Närpes.

Innehåll:

Heltidsstudier= 5 lektioner i skolan måndag-fredag samt 2 timmar av eget arbete utanför skolan.
Studier i svenska och samhällslära
Valbara ämnen. Du har också möjlighet att välja något ämne själv. Utbudet varierar från år till år.
Inlärning i arbete (språk- och arbetspraktik): 3 veckor
Utflykter och exkursioner i närområdet, besök på teater eller annat.

Kostnader:

Studierna är gratis för dig som har integrationsplan via TE-byrån. Kontakta TE-byrån innan du börjar integrationsutbildningen.
För övriga är kostnaden 25 euro/vecka (innehåller undervisning, kopior, studiebesök, olycksfallsförsäkring m.m.). Böckerna betalar du själv.
 

Finansiering:

Sök integrationsstöd via TE-byrån eller studiestöd via FPA.

Fyll i ansökan om studieplats här.

 

Ta gärna kontakt med rektorn för mer information:

Annica Eklund

Tfn. 050-440 3231

annica.eklund@narpes.fi