Annullering


Förhandsanmälan är bindande! Om du är förhindrad att delta i en kurs du anmält dig till bör du annullera din anmälan. Senast på kursens eller föreläsningens sista anmälningsdag kan du annullera anmälan avgiftsfritt. Om annulleringen sker efter det faktureras hela kursavgiften. Undantag: gäller inte om du blivit sjuk. Annulleringen ska alltid göras direkt till kansliet (per telefon eller på nätet), inte till läraren. I helterminskurser (tio veckor eller längre) kan första kurstillfället räknas som en “pröva på”-gång. Eventuell annullering skall göras till kansliet före det andra kurstillfället. I annat fall faktureras kursavgiften i sin helhet.