Avgifter


Alla kursavgifter faktureras förutom föreläsningarna som även kan betalas på plats. Föreläsningen kan betalas med kontanter eller kort. Du får en faktura per post efter att kursen startat. 

I praktiska kurser och matlagningskurser tillkommer material- eller ingredienskostnader. Dessa betalas kontant direkt till kursledaren om inte annat meddelats. 

Det finns också möjlighet att köpa presentkort som du kan använda till en eller flera av vuxeninstitutets kurser. Kontakta oss på kansliet!