Bra att veta vid kursstart

Vårterminen 2024

Vårterminen inleds måndag 8.1.  Under sportlovet 26.2–3.3 har kurserna uppehåll. 

Anmälan

Du kan anmäla dig till kurserna fr.o.m. torsdag 4.1 kl. 9.00 på nätet vuxeninstitutet.narpes.fi eller per telefon 040-1600632.  Om en kurs eller föreläsning inte har tillräckligt många förhandsanmälningar inhiberas kursen och kansliet meddelar de anmälda per sms eller per telefon. En kurs som startat kan avbrytas om deltagarantalet är lågt under terminen. 

Annullering

Förhandsanmälan är bindande! Om du är förhindrad att delta i en kurs du anmält dig till bör du annullera din anmälan. Senast på kursens eller föreläsningens sista anmälningsdag kan du annullera anmälan avgiftsfritt. Om annulleringen sker efter det faktureras hela kursavgiften. Undantag: gäller inte om du blivit sjuk. Annulleringen ska alltid göras direkt till kansliet (per telefon eller på nätet), inte till läraren. I helterminskurser (tio veckor eller längre) kan första kurstillfället räknas som en “pröva på”-gång. Eventuell annullering skall göras till kansliet före det andra kurstillfället. I annat fall faktureras kursavgiften i sin helhet.

Avgifter

Alla kursavgifter faktureras förutom föreläsningarna som betalas på plats. Du får en faktura per post efter att kursen startat. 

Förmånssedlar som betalningsmedel

Vi godkänner TYKY- och SMARTUM-motionssedlar samt ePassi. Motionssedlarna ska lämnas in till kansliet senast två veckor efter kursstart. Om du använder dig av de elektroniska betalningstjänsterna bör du skicka in en kopia på din betalning till vuxeninstitutet(at)narpes.fi. Pensionärer, arbetslösa och invandrare kan genom studiesedel delta till rabatterat pris i en del av institutets kurser. Meddela vid anmälan om du tänker utnyttja förmånssedel. Om det gått längre tid än två veckor sedan kursstarten och du fått en faktura för kursen kan förmånssedlarna inte längre beaktas. Obs! Du måste ringa, ansöka på nätet eller maila vuxeninstitutet och meddela att du tillhör någon av målgrupperna för att beviljas studiesedel. Medlen är begränsade och beviljas i anmälningsordning.

Inhiberat kurstillfälle

Om en lärare insjuknar försöker kansliet hitta en vikarie. Om vi inte har tillgång till vikarie meddelas deltagarna om att lektionen är inhiberad, i första hand per sms. Vuxeninstitutet garanterar inte att en inhiberad lektion ersätts med ett nytt kurstillfälle.

Studieintyg

Kontakta kansliet om du önskar intyg över genomgången kurs. 

Försäkringar

Deltagarna i vuxeninstitutets kurser är försäkrade genom Närpes stad. Försäkringen gäller vid olycksfall under kurserna samt på vägen mellan bostaden och kursplatsen. Personer som fyllt 80 år omfattas inte av försäkringen.

Materialkostnader

I kurser kan tillkomma materialkostnader (t.ex. böcker, kopior, hobbymaterial) eller ingredienskostnader. 

Uppdragsutbildning och samarbete

Kontakta kursplaneraren, tel. 0400-736075, om du önskar att vi skräddarsyr en kurs för din organisation eller ditt företag eller om ni är intresserade av att utveckla ett samarbete! Vi samarbetar med föreningar och organisationer gällande kurser och föreläsningar.  

Motionspass

Genom motionspasset kan du på ett flexibelt och enkelt sätt delta i olika gympagrupper. Mera info finns i kursprogrammet. 

Utvärdering

Fyll anonymt i vår utvärderingsblankett. Det hjälper oss att utveckla och förbättra verksamheten. 

Kursönskemål

Vi tar kontinuerligt emot önskemål om kurser på hemsidan eller direkt till kansliet. Hör av dig ifall du själv kan tänka dig att hålla kurs eller har tips på kurser du önskar att vi ordnar. Kontakta oss eller våra byaombud.

Presentkort

Det finns också möjlighet att köpa presentkort som du kan använda till en eller flera av vuxeninstitutets kurser. Kontakta oss på kansliet! 

Kontaktuppgifter

Biblioteksvägen 2 D  64200 Närpes
tel. 06-2249280
vuxeninstitutet.narpes.fi