Motionspass

Variera din träning med ett motionspass! Du behöver inte anmäla dig till de enskilda kurserna, utan kan fritt plocka de kurstillfällen som passar dig. Ett motionspass består av tolv stämplar, de grupper i listan som är markerade med MM kräver två stämplar.

Motionspasset kostar 30 € och med det kan du delta tolv gånger i kurser märkta med M (Kurserna på MG-depån kräver två stämplar, men då tillkommer ingen gymavgift). Det är viktigt att du uppger den e-postadress som du använder regelbundet samt mobiltelefonnummer. Meddelanden om förändringar i gympakurser som tillhör motionspasset sänds per e-post.

Vi har på grund av samhällsläget varit tvungna att ta bort en del grupper som tidigare år hört till motionspasset. För att garantera att avstånden kan hållas på kurserna kan vi vara tvungna att ta bort fler kurser som hör till motionspasset under läsårets gång. Med motionspasset har du möjlighet att även delta i onlinekurserna. Vi sänder i början av terminen ut länkar till onlinekurserna. Det är viktigt att du har korrekt namn på zoom då du kommer in på passet, för- och efternamn. Kursledarna släpper in er i mötesrummet då de prickat av er på motionspasskursen. Alla deltagare prickas av elektroniskt och vi följer upp er närvaro på kurserna. Kursledarna prickar av er elektroniskt på kurserna ni deltar i både fysiskt och på distans. Ni får alltså inte hem något fysiskt pass i år utan registreringen görs elektroniskt.

 

Om du vill beställa fler än ett motionspass per termin, ta kontakt med kansliet.