Språk och interaktion, 5 sp

Lediga platser

Ja

Kursavgift

125,00 €

Det öppna universitetet är en studieform som ger dig möjlighet att bedriva universitetsstudier och avlägga akademiska kurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Studierna inom det öppna universitetet leder inte till examen men räknas till godo om du söker in och blir antagen till universitetet. Kurserna arrangeras i samarbetet med Åbo Akademis öppna universitet och Kristinestads medborgarinstitut. Åbo Akademis studieavgift är 50 euro per termin samt 25 € per
studiepoäng till utbildningsanordnaren.

 

Syftet är att fördjupa kunskapen om lärarens betydelse för elevernas språkliga utveckling och hur läraren kan arbeta och arrangera en språkligt stimulerande miljö för alla elever. Såväl social som fysisk tal- och skriftspråksmiljö behandlas utifrån ett mångfaldsperspektiv. I kursen ingår att besöka en förskola eller skola för att kartlägga och analysera den fysiska skriftspråksmiljön och för att få insikt i arbete med dialogisk läsning, utvecklande samtal och metoder inom flerspråkighetsdidaktik.

Lediga platser

Ja

Kurskod

001101

Kursavgift

125,00 €

Kursspråk

Svenska

Lärare

Sofia Jusslin

Tidpunkt

18.09.2020 - 10.10.2020

Fredag 17:00-20:00
Lördag 09:00-15:00

Lektioner: 24  (4 ggr)

Dölj alla tidpunkter
Fre 18.09.2020 17:00-20:00
Lör 19.09.2020 09:00-15:00
Fre 09.10.2020 17:00-20:00
Lör 10.10.2020 09:00-15:00

Plats

Närpes stadshus - Föreläsningssalen
Kyrkvägen 2, 64200 Närpes