Trygghet i vardagen

Lediga platser

Ja

Kursavgift

Ingen avgift

Vi tillbringar en stor del av vår tid i hemmet och därför är risken att drabbas av olyckor är stor just där. I Finland uppgår antalet olycksfall i hemmet till närmare 800 000. En stor del av dessa kunde undvikas. Hur kan man med små ändringar anpassa hemmet så att de främjar säkerheten? Och om olyckan är framme, hur handlar man vid de vanligaste olycksfallen? Tillfällena ordnas i samarbete med Äldreomsorgen och seniorrådgivarna vid Närpes stad.  

Lediga platser

Ja

Kurskod

610203

Kursavgift

Ingen avgift

Kursspråk

Svenska

Lärare

Harriet Harf

Tidpunkt

24.09.2020 - 24.09.2020

Torsdag 14:00-15:30

Lektioner: 2  (1 ggr)

Plats

Pjelax fd sparbank -
Skrattnäsvägen 1287, 64250 Pjelax