Spanska 1 online

Lediga platser

Ja

Kursavgift

36,00 €

Spanska 1 är en nybörjarkurs där du studerar grundläggande spansk muntlig och skriftlig språkfärdighet. Kursen ger även kunskaper om de spanskspråkiga ländernas kultur och samhällsliv. 

Kursens innehåll:
Presentation

Hälsningsfraser

Familj

På jobbet

Hemma

Mat

Utforska staden

Träffa vänner

Högtider

Shopping

Hälsa och sjukdomar

Raquel är en erfaren lärare. Undervisningsspråket är engelska. Kursen fortsätter från höstterminen.
Kursen hålls online via Zoom https://www.zoom.us/ . Länken till Zoom sänds till deltagarna på förhand. Lärarens material används under kursen.  

 

Este curso de español:

Incluye ctividades prácticas para comunicarse en la vida real.
Atiende a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje con actividades que se adaptan al alumnado.
Está basado en contenidos culturales. Conoceremos de primera mano la cultura española.
Cada unidad se organiza en diferentes secciones para trabajar las destrezas comunicativas básicas: comprensión oral, comprensión escrita, producción oral y producción escrita.

¿Para qué sirve este curso de español?

Los contenidos del curso están basados en el Plan curricular del Instituto Cervantes (PCIC)
Así, al terminar el curso, el alumno habrá adquirido los conocimientos establecidos para cada nivel.
Esto permite a los alumnos la oportunidad de poder realizar los exámenes del Insituto Cervantes.

Unidades:

Presentación
Saludos
La familia
El trabajo
La casa
Comer
La ciudad
Con los amigos
De vacaciones
Compras
Salud y enfermedad

 

This course 

- includes practical activities to communicate in real life.
- adapts to different learning styles and rhythms.
- is based on cultural content. We will get to know
Spanish culture first hand.

- each unit is organized in different sections to work on
the basic communicative skills: listening, reading,
speaking and writing

The contents of the course are based on the Curricular Plan of the Instituto Cervantes (PCIC).
Thus, at the end of the course, the student will have acquired the knowledge established for each level.
This allows students the opportunity to take the Instituto Cervantes exams.

 Units:

Presentation
Greetings
Family
At work
Home
Food
Exploring the city
Making friends
Holidays
Shopping
Health and illnesses

Raquel is an experienced teacher and the course is taught in English with original material by Raquel herself. The course will be held on Zoom, and participants will be sent the link before the course begins. 

This is a continuation course for beginners. 

¡Bienvenidos! – Welcome!

 


 

Lediga platser

Ja

Kurskod

120701X

Kursavgift

36,00 €

Kursspråk

Engelska, Svenska

Lärare

Raquel Lozano Castillo

Tidpunkt

19.01.2023 - 13.04.2023

Torsdag 19:00-20:30

Lektioner: 22  (11 ggr)

Visa alla tidpunkter

Plats

Online -