Kontaktuppgifter

Vi vill minimera närkontakt och önskar därför att man om möjligt undviker besök i vårt kansli.
Kontakta oss gärna, men i första hand per telefon eller e-post.
 

Telefon:

(06) 2249 280

E-post:

vuxeninstitutet@narpes.fi

Kansliets öppettider:

Vardagar kl.08.30-15.30
Besöksadress:

Närpes vuxeninstitut
Biblioteksvägen 2 D
64200  Närpes

Faktureringsadress:

 

Närpes Stad
Reskontra 4531
Kyrkvägen 2
64200 Närpes

  På samtliga fakturor som gäller Närpes vuxeninstitut skall uppges: 
Beställarkod 4531