Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtandet gäller https://vuxeninstitutet.narpes.fi/ och har uppdaterats 5.5.2021. Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Denna webbplats omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska webbtjänster för den offentliga förvaltningen vara tillgängliga, vilket betyder att alla ska ha lika möjligheter att använda dem. Vårt mål är att erbjuda användarna tillgängliga webbtjänster. Vi vill utveckla webbtjänstens användbarhet, begriplighet och tydlighet för att alla slags användare ska ha nytta av sidorna i alla situationer oberoende av funktionsnedsättningar.

Tillgängligheten uppfyller till största delen nivå AA i tillgänglighetsdirektivet. Utlåtandet baserar sig på egen bedömning. Tillgängligheten har utvärderats med Google Lighthouse. Vi åtgärdar kontinuerligt de problem med tillgängligheten som har upptäckts i tjänsten.

 

Innehåll som kontinuerligt förbättras:

Kontraster mellan bildtext och bild för att göra det tydligt och lättläst.

Lättlästa texter; ett tydligt, enkelt och koncist innehåll i våra kursbeskrivningar

 

Sidan har publicerats 5.5.2021.

Närpes 5.5.2021

 

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst eller har du förbättringsförslag?

Ta kontakt och beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den.

Kontaktformulär

https://vuxeninstitutet.narpes.fi/om-vuxeninstitutet/kontaktformular

E-post

vuxeninstitutet@narpes.fi

Telefon

040-1600 692

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

https://www.tillganglighetskrav.fi/