Våra utrymmen

Vi erbjuder följande utrymmen:

- klassrum för ca 20 personer
- klassrum för ca 10-12 personer
- mötesrum för 12 personer

Vi planerar även kurser, seminarier och konferenser och genomför dem i samarbete med dig, din grupp, förening eller organisation som står den fria bildningen nära. Även delfinansiering från oss är möjlig.

Kontakta oss!

 

Närpes vuxeninstitut
Biblioteksvägen 2 D
64200  Närpes 

Tfn 06-2249280