Frågor och svar

Hur anmäler jag mig till en kurs eller föreläsning?

Du kan anmäla dig till våra kurser och föreläsningar
1) på nätet vuxeninstitutet.narpes.fi
2) per telefon 040-1600632
3) genom att besöka oss på kansliet

 

Är min anmälan bindande?

Ja, förhandsanmälan är bindande. Om du är förhindrad att delta i en kurs du anmält dig till bör du annullera din anmälan. Senast på kursens eller föreläsningens sista anmälningsdag kan du annullera anmälan avgiftsfritt. Om annulleringen sker efter det faktureras hela kursavgiften. Detta gäller inte om du blivit sjuk. Annulleringen ska alltid göras direkt till kansliet (per telefon eller på nätet), inte till läraren.

 

Hur avbokar jag en kurs?

Om du är förhindrad att delta i en kurs du anmält dig till bör du annullera din anmälan. Senast på kursens eller föreläsningens sista anmälningsdag kan du annullera anmälan avgiftsfritt. Om annulleringen sker efter det faktureras hela kursavgiften. Detta gäller inte om du blivit sjuk. Annulleringen ska alltid göras direkt till kansliet (per telefon eller på nätet), inte till läraren. I helterminskurser (tio veckor eller längre) kan första kurstillfället räknas som en “pröva på”-gång. Eventuell annullering skall göras till kansliet före det andra kurstillfället. I annat fall faktureras kursavgiften i sin helhet.

 

Kan man prova på en kurs?

Ja, i helterminskurser (tio veckor eller längre) kan första kurstillfället räknas som en “pröva på”-gång. Eventuell annullering skall göras till kansliet före det andra kurstillfället. I annat fall faktureras kursavgiften i sin helhet.

 

Är jag anmäld även till vårterminen?

Ja, om du har gått en kurs på höstterminen som fortsätter på vårterminen är du automatiskt anmäld till vårterminens kurs. Om du inte vill delta i vårterminens kurs måste du meddela detta till vuxeninstitutets kansli.

 

Hur betalar jag kursavgiften?

Alla kursavgifter faktureras förutom föreläsningarna som betalas på plats. Du får en faktura per post efter att kursen startat.

 

Vilka förmånssedlar tar ni emot?

Vi godkänner TYKY- och SMARTUM-motionssedlar samt ePassi. Motionssedlarna ska lämnas in till kansliet senast två veckor efter kursstart. Om du använder dig av de elektroniska betalningstjänsterna bör du skicka in en kopia på ditt betalningskvitto till vuxeninstitutet@narpes.fi.

Viktigt! Betala din kurs med ePassi tidigast på kursens startdag. Betala inte tidigare eftersom vi inte kan returnera din betalning ifall kursen ställs in. Betalning av kursavgiften sker inom två veckor från kursens startdag.  ePassi betalningar kan också skötas av vuxeninstitutets personal om du besöker oss på Biblioteksvägen 2 D i Närpes centrum, öppet kl. 8.30-15.30 vardagar. 

Om du redan fått en faktura kan den inte betalas med sedlar eller andra förmåner.

 

 

Har ni rabatterade kursavgifter?

Ja. Pensionärer, arbetslösa arbetssökande, invandrare och personer med låg grundutbildning kan genom studiesedel delta till rabatterat pris i en del av institutets kurser. Höstterminen 2023 är studiesedelsbeloppet 10 € per person och summan som överskrider 10 € faktureras till kursdeltagaren. Meddela vid anmälan om du tänker använda förmånssedel. Om det har gått längre tid än två veckor sedan kursstarten och du har fått en faktura för kursen kan förmånssedlarna inte längre beaktas. Obs! Du måste ringa eller maila vuxeninstitutet och meddela att du tillhör någon av målgrupperna för att beviljas studiesedel. Medlen är begränsade och beviljas i anmälningsordning.

Invandrare (personer som bott högst 3 år i Finland) får delta till rabatterat pris i en kurs i finska, svenska eller data per termin. Asylsökande kan inte få studiesedel.

Pensionärer får delta till rabatterat pris i en kurs antingen i data eller språk per termin.

Arbetslösa arbetssökande får delta till rabatterat pris i en kurs eller föreläsning per termin.

Personer med låg grundutbildning får delta till rabatterat pris i en kurs eller föreläsning per termin.

Vi samarbetar även med vänskapskortsverksamheten. Det innebär att en vän/stödperson åt en person med intellektuell funktionsnedsättning kan delta avgiftsfritt i vår verksamhet.
Läs mer på www.ystavankortti.fi.

I vår kursverksamhet kan man delta med Kaikukort. Kaikukortet beviljas av social- och hälsovårdsaktörer till dem som har det svårt
ekonomiskt. Den som har ett Kaikukort kan delta avgiftsfritt i max två kurser per termin vid vuxeninstitutet, till ett maxvärde om 75 €/termin. Du anmäler dig som vanligt till kurser via vår hemsida vuxeninstitutet.narpes.fi eller per telefon 040-1600632. Ta kontakt med kansliet på vuxeninstitutet innan kursen inleds för att uppge din kortnummer för att kunna utnyttja rabatten.

Tillkommer material- och ingredienskostnader?

Ja, i praktiska kurser och matlagningskurser tillkommer material eller ingredienskostnader. Dessa betalas kontant direkt till kursledaren om inte annat meddelats.

 

Kan jag gå med i en annan grupp om jag är förhindrad att delta i min grupp?

Nej, om du t.ex. är anmäld till Vattengymnastik grupp 2 och inte kan gå den tiden så kan du inte gå med i en annan grupp den veckan. Man håller sig till sin grupp och tid. Detta gäller alla kurser.

 

Till vilka grupper kan jag använda motionspasset?

Motionspasset gäller de kurser som finns uppräknade på motionspasslistan. Förändringar då det gäller kurser som tillhör motionspasset meddelas de som beställt ett motionspass per e-post. Kurser på gym kräver två noteringar per träning. Du skall INTE använda din egen gymkod vid träningar som vuxeninstitutet har på gymmen.

 

Vad händer om en lärare är sjuk?

Om en lärare insjuknar försöker kanslipersonalen hitta en vikare. Om vi inte har tillgång till vikarie meddelar vi deltagarna om att lektionen är inhiberad, i första hand per sms. Vuxeninstitutet garanterar inte att en inhiberad lektion ersätts med ett nytt kurstillfälle.

 

Är man försäkrad som kursdeltagare?

Ja, deltagarna i vuxeninstitutets kurser är försäkrade genom Närpes stad. Försäkringen gäller vid olycksfall under kurserna samt på vägen mellan bostaden och kursplatsen. Personer som fyllt 80 år omfattas inte av försäkringen.

 

Kan man få intyg över sitt deltagande i en föreläsning eller kurs?

Ja. Kontakta kansliet om du önskar intyg över genomgången kurs.

 

Kan man lämna kursönskemål och utvärdera en kurs som man gått?

Ja, på vår hemsida tar vi kontinuerligt emot önskemål om kurser. Du får gärna också kontakta oss på kansliet direkt. Hör av dig också ifall du själv kan tänka dig att hålla kurs eller har tips på kurser du önskar att vi ordnar. Vi vill gärna höra dina synpunkter om vår verksamhet! När en kurs eller föreläsning har avslutats, får du ett utvärderingsmail från oss. Där får du gärna svara på frågor som berör kursen eller tillställningen ifråga. På så sätt kan du påverka och hjälpa oss förbättra och utveckla vår verksamhet.

 

Var finns vuxeninstitutets kansli?

Vi finns på Biblioteksvägen 2 D i Närpes centrum. Ni kan också lämna post åt oss i Närpes stadshus.