Nämnden för fritid och fri bildning samt byaombud

NÄMNDEN FÖR FRITID OCH FRI BILDNING

Nämnden fattar beslut i ärenden som kan vara viktiga för dig som kursdeltagare. Medlemmarna är: Daniel Norrback (ordförande), Elin Svedman, Christina Bylund, Amer Cehobasic, Michaela Esch, Ann-Katrin Gull, Magnus Näs, Ann-Mari Snickars, Nicole Sten, Anders Wenman, Roger Kronlund.

BYAOMBUD

Näsby: Else-Maj Skrifvars, Finby: Christina Nordberg och Rainer Säll, Böle: Else-Maj Lindqvist, Karlå: Kristina Vikstrand, Bäckliden: Lena Stenback, Pjelax: Astrid Källberg, Skrattnäs: Jenny Rönnqvist, Österskogen: Ole Snickars, Kåtnäs-Bäckby-Claresund: Erika Hellman, Kalax: Ann-Charlotte Berg, Tjärlax: Carola Backholm, Nämpnäs: Marianne Häggqvist, Norrnäs: Yvonne Sjöström, Rangsby: Guldine Söderblom, Töjby: Birgitta Nyberg, Helenelund: Lis-Maj Söderback, Träskböle: Benita Nordmyr, Yttermark: Monika Dahlstedt och Christina Yrjans, Övermark: Pia Hartvik och Leif Rönnholm, Valsberg: Ann-Catrin Nygård, Räfsbäck: Ev-Maj Forsström, Bodbacka: Annika Westerlund, Frönäs: Anna-Lena Frönäs, Velkmoss: Inga Roos, Pörtom: Sofia Stoor.