Meddelanden från oss

Vi sänder ut meddelanden om eventuella ändringar gällande våra kurser och föreläsningar till er kursdeltagare i första hand via e-post. Meddela därför alltid din e-postadress till oss vid anmälan. Saknas e-postadress sänder vi sms.

E-post från avsändaren noreply@narpes.fi går inte att svara på.

Samma gäller om du får ett sms vars avsändare är NARPESVUX, det går inte att svara på.

Ring i stället tel. 040-1600632 eller sänd e-post till vuxeninstitutet@narpes.fi.