Heltidsstudier - Full-time study

Inom Närpes vuxeninstitut erbjuds du också möjligheter att studera på heltid. På SVUX - Svenska och integration för vuxna kan man lära sig svenska samt få kunskaper om samhället. Praktik och studier i andra ämnen kan även erbjudas.