Heltidsstudier - Full-time study

Inom Närpes vuxeninstitut erbjuds du också möjligheter att studera på heltid. På SVUX - Svenska och integration för vuxna kan man lära sig svenska samt få kunskaper om samhället. Praktik och studier i andra ämnen kan även erbjudas. 

At the Institute of Adult Education in Närpes you can also study full-time. SVUX - Swedish and integration for adults offers an opportunity to learn Swedish language and acquire knowledge of society. Internships and studies in other subjects are available as well.