Heltidsstudier

Inom Närpes vuxeninstitut erbjuds du också möjligheter att studera på heltid. På invandrarlinjen kan man lära sig svenska samt få kunskaper om samhället. Praktik och studier i andra ämnen kan även erbjudas.